Regler ved brede-Aa

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand:

 1. Generel fredningsperiode for Brede-Aa med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april.
 2. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog.
 3. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på enkeltkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet
 4. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er ikke tilladt.
 5. Undermålsfisk skal genudsættes.
 6. Der må dagligt kun hjemtages 5 ørredfisk.
 7. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter.
 8. Parkering på marker, eller i markled er forbudt.
 9. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 10. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte.
 11. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand.
 12. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd.
 13. Hunde må ikke medbringes under fiskeri.
 14. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede-Aa systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn.
 15. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes.
 16. For Brede-Aa og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 22 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm genudsættes.  Og når det er oplyst, at der er hjembragt 22 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.
  For øvrige Brede-Aa vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks genudsættes.

 17. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest kl 24.00 samme dag indberettes til foreningen. Dette kan ske ved brev, e-mail eller ved indberetning via foreningens hjemmeside www.brede-aa.dk

 

Fiskens fredningsperioder:Mindste mål
Laks1. November til 15. April40 cm
Havørred1. November til 15. April40 cm
Bækørred1. November til 15. April30 cm
StallingTotal fredet 
Helt1. November til 15. April50 cm
Gedde1. November til 30. April60 cm
Sandart1. maj til 31. maj50 cm
Gul ål 45 cm
SnæbelTotal fredet