Fangst 2017

 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 • hjem
 

Månedens photo

 • April

  April

 • Maj

  Maj

Følg siden her, den opdateres ved fangsregistreringer!
For Brede-Aa og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 22 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm udsættes igen.  Og når det er oplyst, at der er hjembragt 22 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks udsættes igen. For øvrige Brede-Aa vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks udsættes igen.

STOP for landing af store laks i A – stykket.
For Brede-Aa og Lobæk (A – stykket) gælder, at 2017 kvoten for laks over 75 cm er opbrugt, og alle fangster af laks over 75 cm længde skal genudsættes. Laks med en længde på 75 cm og mindre må dog stadig hjembringes. 
 
 
 

SKÅNSOM GENUDSÆTNING

Klubaktiviteter

 1. Brede-Aa Generalforsamling 2018

  februar 26 @ 19:30 - 22:00

BREDE-AA NYT

Så blev der også jul ved Brede Å 🎅
Og der er godt gang i gydningen.
Eftermiddagens tur langs Landeby bæk afslørede adskillige gydegravninger på det grus Vandplejen lagde ud i 2016.
2 store laks, den ene omkring meteren, var igang med at gyde på den gydebanke der ligger mellem broerne.
Så hvis du skal ud og have lidt julefedt forbrændt de kommende dage, så tag et smut forbi og se om du kan få et glimt af de store fisk 🐟🐟🐟🎅
Det er lidt svært at se fisken på videoen, men der var godt gang i den.
Tjek kommentarfeltet for hvor man kan se gydningen.

Glædelig jul til alle 🎅
Torben
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Så har vi fået sat en lille film sammen omkring elfiskeriet 2017, så I alle kan se de fine fisk vi har sendt videre til strygning. 🐟🐟🐟🐟

Glædelig jul og godt nytår til jer alle 🎅

youtu.be/hhBCFm-hc1o
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Årets elfiskeri i Brede å er slut, og der skal lyde en stor TAK til de ildsjæle, som gav en hjælpende hånd. Uden jer var det ikke muligt, at gøre det der skal til, for at sikre fremtidens ørreder 👍.

Det er gået rigtig godt, og der er blevet sendt 149 ørreder i alle størrelser afsted til klækkeriet. Her i blandt 35 bækørreder, hvoraf de 14 er over 30 cm.

Efter at bækørreden næsten var væk fra Brede å, begyndte vi i 2009 at tage de små bækørred hanner med i avlen. Det har i den grad haft en effekt, som vi nu tydeligt kan se. Der er så mange bækørred når vi elfisker, som aldrig før, og vi ku ha taget mange flere med, end de 35. Vi må sige at missionen med at "redde" bækørreden i Brede å er lykkedes.

Af andre glædelige nyheder kan vi fortælle at der på de stræk vi har elfisket, er rigtig meget naturligt produceret yngel. Særligt Smedebæk skiller sig markant ud og der er masser af yngel i flere aldre. Det tegner aldeles positivt for fremtidens fiskeri, og viser at udlægning af gydegrus i den grad betaler sig 🤩.
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Ja ja ja ja der er store basser i Brede å. Du har stadig chancen for at komme med ud og se dem og hjælpe med årets elfiskeri på lørdag.

Weekendens elfiskeri gav 124 moderfisk, men vi mangler stadig nogen hunner for at få rogn nok til at vi også kan hjælpe Brøns å med udsætningsfisk. Derfor tager vi ud igen på lørdag, og har brug for en hjælpende hånd.
Vi starter kl 8.00 ved klubhuset Mølleparken 251 i Løgumkloster.
Meld dig til hos Richard på tlf 71 75 29 84
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

www.facebook.com/renee.homann/posts/10215101263827008 ... See MoreSee Less

Selvom man står i mudder og slam til op over anklerne, er der hos Calle og Richard altid plads til smil! De knokler med at udlægge gydegrus, så især ørrederne i Brede Å får gode ynglepladser. Dermed vil smilene sikkert også snart brede sig til lystfiskerne, der får bedre mulighederne for en god fangst 🎣😃

View on Facebook
·Del

Vinterens klubaktiviteter er kommet godt igang i klubhuset. Der bindes fluer på livet løs, snakkes, spises kage og drikkes kaffe.
Der er klubaften hver onsdag fra kl 18.30 til 21, så kom endelig forbi, der er altid kaffe på kanden 🎣
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Hermed også lidt billeder fra dagens grusudlægning i Brede å-systemet 🎣🎣😜 ... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Vandplejen Brede å har i dag lagt gydegrus ud i et lille tilløb til Fiskbæk. 80 kubikmeter grus blev fordelt på 14 gydebanker, så nu er bækken klar til de store ørreders gydning. Det ser super godt ud 😍.
Tak til Calle, Richard og Torben Hansen fra vandplejen for super godt håndarbejde. Tak til 2 maskinførere fra Carsten Rahr for godt maskinarbejde og Tønder Kommune, samt lodsejere for godt samarbejde 👍.
Det bliver spændende at følge bækken fremover.
... See MoreSee Less

View on Facebook
·Del

Indlægs Arkiv

 • Generalforsamling

  Generalforsamling i Brede-Aa Lystfiskerforening

  Mandag den 26. februar 2018 kl. 19,30 i klubhuset, Mølleparken 251, Løgumkloster

  Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og sekretær
  2. Beretninger ved: Formanden, Arne Lorenzen
  3. Udvalgsberetninger:
   a. Formanden for Klubhusudvalget, Arne Lorenzen
   b. Formanden for Vandplejeudvalget, Torben Hansen
   c. Formanden for Aktivitetsudvalget, Thomas Feddersen
   d. Formanden for junior afdelingen, Richard Johansen
  4. Regnskabsberetning Kasserer Kurt Beier, fremlægger årsregnskabet for 2017
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   – Kurt Beier – modtager ikke genvalg
   – Torben Hansen – modtager genvalg
   – Renee Homann – modtager ikke genvalg
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er:
   – Hugo Schmidt – modtager genvalg
   – Peter Schmidt
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
   – Revisor, John Kristensen
   – Revisor suppleant, Helge Larsen
  8. Indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse
  9. Eventuelt.

  Med venlig hilsen Bestyrelsen

  Husk – der er lodtrækning om 3 gavekort fra Brøns Jagt & Fiskeri, Ribe Jagt & Fiskeri og Brede å Lystfiskerforening til uddeling blandt de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen.

 • Å-bredden december 2017

  Å-bredden december 2017 findes her

 • pdf icon

  Helstegt pattegris

  Lørdag den 2. september i forbindelse med årets fiskekonkurrence var der arrangeret fælles spisning – Helstegt pattegris!pdf icon Fællesspisning-ved-fiskekonkurrencen.pdf
  \n

 • pdf icon

  August måneds billede

  Mikkel Hansen med August måneds billede!pdf icon månedens-fisk-august.pdf
  \n

Brede-Aa

KLUBHUS ADRESSE

Vores Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 Tlf.: +45 74711796 www.hklindt.dk